مهندسی فرهنگی
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
کتاب مهندسی فرهنگی/ به سفارش مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر در سال 1390 نوشته شده و در حال ویراستاری است