بررسی تاثیرات گسترش صنایع نفت وگاز بر ارزشهای فرهنگی _ اجتماعی جوانان عسلویه
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بررسی تاثیرات گسترش صنایع نفت وگاز بر ارزشهای فرهنگی _ اجتماعی جوانان عسلویه پروژه تحقیقاتی به سفارش سازمان ملی جوانان کشور