جایگاه سبک زندگی اسلامی در پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر معیشت مقتصدانه
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
جایگاه سبک زندگی اسلامی در پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر معیشت مقتصدانه / همایش بین المللی پیوست نگاری فرهنگی